ceinture انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

ceinture: انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اعطای مهلت ۱۰ روزه جهت جمع‌آوری قلیان‌ها بعد از اخطار

داستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت جمع آوری قلیان‌ها ابتدا از طریق صنف به مراکز اخطاریه داده می‌شود و بعد از مهلت ۱۰ روزه و در صورت عدم توجه به اخطار، پل

اعطای مهلت ۱۰ روزه جهت جمع‌آوری قلیان‌ها بعد از اخطار

اعطای مهلت ۱۰ روزه جهت جمع آوری قلیان ها بعد از اخطار

عبارات مهم : ایران

داستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت جمع آوری قلیان ها ابتدا از طریق صنف به مراکز اخطاریه داده می شود و بعد از مهلت ۱۰ روزه و در صورت عدم توجه به اخطار، پلیس با حمایت قضایی وارد می شود.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با خاطرنشان دانستن تجربه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در برگزاری مستمر جلساتی به منظور بررسی آسیب های اجتماعی و مصوبات این جلسات طی سال ۱۳۹۵ و با اعلام عزم دادستانی جهت برگزاری مستمر این جلسات هر پانزده روز یک بار، در خصوص پرسشها مورد توجه در بخش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: در ۶ ماه دوم امسال بر روی سه عنوان مشمول بر جرایم، آسیب های اجتماعی و انضباط شهری که هر یک به نحوی بر یکدیگر تاثیرگذارند، متمرکز خواهیم شد.

اعطای مهلت ۱۰ روزه جهت جمع‌آوری قلیان‌ها بعد از اخطار

اولویت بندی آسیب های اجتماعی

جعفری دولت آبادی در مبارزه با آسیب های اجتماعی توجه به پنج توصیه را مهم دانست؛ وی به عنوان بااهمیت ترین مساله، اولویت بندی آسیب ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: جهت ورود به عنوان آسیب ها می بایست در خصوص آسیب های اجتماعی اولویت بندی مورد نیاز را اعمال دانست؛ لیکن گستره شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که آن را به کلان شهر تبدیل دانسته، مانع از آن است که بتوان همزمان به تمامی آسیب ها توجه داشت و جهت آن ها برنامه ریزی کرد. لذا باید اولویت های مهم تر مورد توجه قرار گیرد.

داستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت جمع آوری قلیان‌ها ابتدا از طریق صنف به مراکز اخطاریه داده می‌شود و بعد از مهلت ۱۰ روزه و در صورت عدم توجه به اخطار، پل

دومین توصیه در عنوان آسیب های اجتماعی که مورد تاکید دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، ضرورت هماهنگی دستگاه های مرتبط با عنوان و انسجام آن ها بود؛ وی در توضیح این ضرورت اظهار داشت: در بعضی آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی گری و کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با آسیب ها، بعضی کارها به نحو مناسب پیش نمی رود و به عنوان مثال در عنوان جمع آوری معتادان متجاهر و یا متکدیان، به رغم انجام کارها مفید، هم چنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این موید یک تناوب باطل است.

جعفری دولت آبادی به عنوان توصیه سوم از دستگاه های اجرایی مرتبط با آسیب ها خواست به جای این که برطرف پرسشها را متوجه دیگران کنند، به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

وی افزود: بعضی دستگاه ها به دنبال فرافکنی هستند این مشکلی است که طی سال های گذشته نیز وجود داشته هست؛ در عنوان موسسات مالی و اعتباری بعضی دستگاه ها بی توجهی به کارها متخلفانه ی این موسسات را متوجه دستگاه قضایی یا پلیس دانسته و مدعی اند که دستور قضایی در این خصوص صادر نشده است.

اعطای مهلت ۱۰ روزه جهت جمع‌آوری قلیان‌ها بعد از اخطار

وی با اشاره به ضرورت ورود نهادهای متولی به عنوان آسیب های اجتماعی، افزود: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ آیا که به عنوان مثال در بحث استعمال قلیان در اماکن عمومی، این گونه امور از وظایف صنف مربوطه هست؛ در واقع عدم انجام وظایف از ناحیه ی دستگاه های متولی؛ ما را با مشکلاتی مواجه می سازد.

نکته چهارمی که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مبارزه با آسیب های اجتماهی بر آن تاکید دانست، کارها موثر دستگاه های مرتبط و توجه به خروجی کارها و عملکردها بود؛ وی در توضیح اظهار داشت: اگر بخواهیم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مبارزه با آن ها موفق باشیم، باید به خروجی کارها توجه نماییم و ریشه یابی کنیم که چگونه می توان تاثیرگذاری کارها را زیاد کردن داد.

داستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت جمع آوری قلیان‌ها ابتدا از طریق صنف به مراکز اخطاریه داده می‌شود و بعد از مهلت ۱۰ روزه و در صورت عدم توجه به اخطار، پل

سیاست گذاری، ضرورت پنجمی بود که در مبارزه با آسیب ها مورد تاکید جعفری دولت آبادی قرار گرفت. وی ضمن اشاره به فعال شدن شورای اجتماعی وزارت کشور در باب سیاست گذاری نسبت به آسیب ها بعد از جلسات مقام معظم رهبری با مسوولان ذی ربط، اظهار داشت: دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز عضو این شورا است و سیاست گذاری های قابل توجهی در حال انجام هست. این دادستانی آمادگی خود را جهت همکاری با دستگاه های اجرایی در این زمینه اعلام می نماید.

آخرین پیشنهاد دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اجتماعی کردن مبارزه با آسیب ها و استفاده از ظرفیت های مردمی و شرکت های مردم نهاد بود؛ وی تاکید کرد باید زمینه جهت همکاری مردم در این گونه امور فراهم شود.

اعطای مهلت ۱۰ روزه جهت جمع‌آوری قلیان‌ها بعد از اخطار

جعفری دولت آبادی با اشاره به حکم عنوان تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری تازه که در مواردی به شهروندان مسوولیت داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، کارها مورد نیاز را جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند، افزود: حکم این تبصره در جهت اجتماعی کردن مبارزه با جرایم است و به منظور اجرایی دانستن آن، مورد نیاز است ساختارهایی آینده نگری شود و زمینه اجرای آن فراهم شود. مردم باید بدانند آسیب ها صرفاً متوجه مسئولان نیست، بلکه آثار سوء آن مردم را نیز درگیر خواهد ساخت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص منع عرضه قلیان و استعمال آن در اماکن عمومی، با اشاره به این که استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است که سال هاست در جامعه مطرح هست، اظهار داشت: به رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم انگاری دانسته ، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان های کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ می دهد.

فقدان عزم ملی در مقابله با آسیب های اجتماعی

جعفری دولت آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند پرسش از جمله این که «آیا دستگاه ها به وظایف ذاتی خود عمل می کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: بعضی به بازدارنده نبودن گارانتی اجرا و مجازات قانونی مقرر جهت منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.

وی با اشاره به تجربه های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه ها، در بیان علت اظهار داشت: در دولت های متفاوت زمانی که عنوان مقابله با دخانیات مطرح می شد، بلافاصله از سوی بعضی مسوولین اعتراض هایی با توجیه بیکاری افراد صورت می گرفت.

لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز عرضه مواد دخانی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران موانع فعلی در اجرای قانون اطراف مواد دخانی را افزون بر ابراز بعضی نگرانی ها اطراف بیکاری شاغلان در قهوه منزل ها و قلیان سراها، مشمول بر مخالفت بعضی دستگاه ها و مسوولان با این عنوان دانست و در توضیح اظهار داشت: بعضی مسوولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را دلواپس کننده نمی دانند و مخالفان با این مساله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می کنند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (۱۳۹۶/۷/۳) ارائه شد، مؤید دلواپس کننده بودن استعمال مواد دخانی به خاص از سوی جوانان است.

جعفری دولت آبادی در جمع بندی نتیجه های جلسه اظهار داشت: در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه منزل های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان سراهایی که در سال های اخیر راه اندازی شده است و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان است و محل حضور جوانان می باشد؛ و سوم، اماکنی با کاربری های دیگر مانند رستوران ها و کافی شاپ ها که با نشانه کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به پلیس تاکید دانست که در مرحله اول باید به سراغ قلیان سراهای تازه و کافی شاپ ها و رستوران ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.

لزوم بازرسی از واحدهای غیرمجاز

جعفری دولت آبادی در خصوص نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه مورد نیاز است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه ای جهت واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا ۱۰روزه جهت جمع آوری قلیان ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنان چه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.

وی تاکید کرد که پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا ونحوه اقدام به گونه ای نباشد که قلیان ها به محل های مخفی انتقال یابد.

جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ماده ی ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختیار بازپرس جهت جلوگیری از فعالیت های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی اعلام داشت: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در امر جمع آوری و مبارزه با قلیان سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه کننده قلیان که فاقد مجوز می باشند، ورود جدی می کند؛ وی ضمن اعلام حمایت قاطع دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از کارها صنفی و پلیس خواستار همکاری زیاد صدا وسیما جهت تولید و پخش برنامه های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخانی شد.

سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ، نظر پلیس در برخورد با آسیب اجتماعی را از دو منظر ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و در توضیح این رویکردها اظهار داشت: رویکرد ایجابی، آموزشی و مسوولانه، مقدم بر اقدام سلبی هست. لذا برنامه پلیس برگزاری دوره آموزشی جهت اصناف است تا با مسوولیت ها و وظایف و ماموریت های خود زیاد آشنا شوند. برگزاری این دوره آموزشی به مسئوولین واحدهای صنفی ابلاغ شده است و اخذ تعهد از متصدی واحد در آخر دوره آموزشی به این منظور است که خود را پاسخگو بدانند.

وی کارها آموزشی توجیهی را مانع از کارها مقابله ای از سوی پلیس ندانست و تاکید دانست که: با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ ضمن تایید بیانات دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص ضرورت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مرتبط با آسیب ها، اظهار داشت: کارها در خصوص آسیب های اجتماعی باید پیوسته باشد و چنان چه یک حلقه مفقود شود، به نتیجه مدنظر نخواهیم رسید.

عرضه قلیان در چهار هزار واحد صنفی

سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان اوضاع واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان اظهار داشت: در پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ ۱۶۸۳ قهوه منزل دارای مجوز و ۳۰۸ قهوه منزل فاقد جواز در حال فعالیت اند؛ ضمن آن که، ۱۱۱۸ فقره درخواست نیز در دست بررسی است .

وی تعداد واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان که دارای جواز یا بدون جواز بوده و یا تداخل صنفی دارند را ۴۰۰۰ باب اعلام دانست و در خصوص واحدهای مشمول تداخل صنفی اظهار داشت: سودآوری عرضه قلیان موجب شده است تا رستوران ها و کافی شاپ ها علی رغم حوزه فعالیت ارزش مبادرت به عرضه قلیان بکنند.

واژه های کلیدی: ایران | دستگاه | استعمال قلیان | جمع آوری قلیان | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs