ceinture انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

ceinture: انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث زنی که از دست یک متجاوز رها شده است بود از ۲ نفری کمک خواست که آن‌ها هم به او تجاوز کردند

زن جوانی که شبانه و هنگام رفتن به منزل به وسیله یک راننده شیطان صفت ربوده شده است و به بیابان‌های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران کشانده شده است و مورد تعرض قرار

زنی که از دست یک متجاوز رها شده است بود از ۲ نفری کمک خواست که آن ها هم به او تجاوز کردند

عبارات مهم : ایران

زن جوانی که شبانه و هنگام رفتن به منزل به وسیله یک راننده شیطان صفت ربوده شده است و به بیابان های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران کشانده شده است و مورد تعرض قرار گرفته بود، بعد از رهایی از چنگ این رباینده، در بیابان به دو سرنشین یک خودروی سواری پناه برد او با گریه و التماس از آنها خواست نجاتش دهند و او را به روشنی های شهر برسانند ولی این دو شیطان صفت هم بی توجه به چشمان گریان و التماس هایش، او را به یک گاوداری کشاندند و بعد از تعرض در بیابان تاریک رهایش کردند.

کشور عزیزمان ایران نوشت: نیمه های شب بود که زن نیمه جان، وحشتزده خود را به مأموران پلیس رساند و از دو ماجرای هولناک واسارت دردام چند کفتار پرده برداشت:« شبانه بعد از آخر کارم در پایتخت کشور عزیزمان ایران به میدان آزادی رفتم تا از آنجا به منزل ام در شهریار بروم. همان موقع راننده خودروی پرایدی جلوی پایم نگه داشت و از آنجا که یک مسافر داشت، ازشدت خستگی و به خاطر سریع رسیدن اعتماد کردم و سوار شدم.

اما بعد از طی مسافتی مسافرش پیاده شد و راننده پراید به سرعت عوض کردن مسیر داد و رو به بیابان رفت. در بین راه هر چه التماس کردم و از او خواستم نگه دارد تا پیاده شوم ولی توجهی نکرد. تا اینکه بعد از طی یک مسیر در بزرگراه ای خلوت و خاکی نگه داشت و بعد از تعرض شیطانی، پول، مقداری طلا و وسایل با ارزشی که به همراه داشتم را دزدی کرد و بعد هم در بیابان رهایم کرد و گریخت. بعد از این ماجرای هولناک، با چشمانی اشکبار و پای پیاده، خودم را به بزرگراه ای خلوت رساندم تا با کمک راننده های عبوری خودم را به شهر برسانم که چند دقیقه بعد یک ماشین پژو پرشیا مقابلم توقف کرد.

زنی که از دست یک متجاوز رها شده است بود از ۲ نفری کمک خواست که آن‌ها هم به او تجاوز کردند

ماشین دو سرنشین داشت که با دیدن آنها به گریه افتادم وپس ازشرح اتفاقی که برایم افتاده بود با التماس از آنها خواستم کمکم کنند. آنها هم مرا سوار کردند ولی به جای آنکه به سمت شهر برویم به سمت یک دامداری حرکت کردند. همان موقع به التماس افتادم و از آنها خواستم به من رحم کنند. ولی آن ناجوانمردان هم بدون توجه به التماس هایم مرا به دامداری کشاندند و بی رحمانه آزار و اذیت ام کردند. حتی یکی از آنها که سیامک نام داشت هنگامی که مقاومت مرا دید خواست خفه ام کند که همدستش مرا از دست او نجات داد. بعد از آن مرا در بیابان و در تاریکی شب رها کرده و متواری شدند.تا اینکه بالاخره با کمک یک راننده جوانمرد به کلانتری رسیدم.»

در جست و هوا مردان دیوسیرت

زن جوانی که شبانه و هنگام رفتن به منزل به وسیله یک راننده شیطان صفت ربوده شده است و به بیابان‌های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران کشانده شده است و مورد تعرض قرار

با شکایت زن جوان، پرونده ای در شعبه چهارم دادسرای جنایی پایتخت تشکیل شد و بازپرس آرش سیفی دستور تحقیقات خاص در این خصوص را صادر کرد.تا اینکه کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران با ردیابی های تخصصی موفق شدند یکی از سرنشینان ماشین به نام بابک را دستگیر کنند.این تبهکار زمانی که در برابر بازپرس جنایی قرار داده شد به جرایم سیاهش اعتراف کرد و مدعی شد که با اصرار دوستش سیامک مرتکب چنین اشتباه بزرگی شده است هست. بدهید ترتیب سیامک هم دستگیر شد و لب به اعتراف گشود.

مصاحبه با مجرم

سیامک که بعد ازبازجویی آماده انتقال به اداره آگاهی بود مضطرب و دلواپس درراهروی دادسرا نشسته بود که خبرنگارجنایی «ایران» با این تبهکار 34 ساله گفت و گویی انجام داد.

زن جوان به شما پناه آورده بود ولی به جای کمک ، با او چه کردید؟

زنی که از دست یک متجاوز رها شده است بود از ۲ نفری کمک خواست که آن‌ها هم به او تجاوز کردند

ما او را نمی شناختیم. حدود ساعت 12 شب بود که همراه بابک از دامداری پدرش به منزل برمی گشتیم که زن جوان را آشفته و دلواپس در کنار بزرگراه دیدیم. هنگامی که نگه داشتیم گریه می کرد و از ما خواست او را به منزل اش برسانیم. آن موقع به زن جوان گفتم اینجا بمانی گرفتار افغان ها می شوی و ما تو را به منزل ات می رسانیم. سوار ماشین که شد برایمان تعریف کرد که چه بلایی سرش آمده هست. نمی دانم چه شد که ناگهان شیطان به جلدم رفت و به بابک که پشت فرمان ماشین ام نشسته بود اشاره کردم تا به سمت دامداری برود. بابک مخالفت کرد ولی اصرارهای من باعث شد که نظرش عوض شود.

زن جوان هنگامی که از نقشه شما با خبر شد، کاری نکرد؟

چرا. التماس و گریه می کرد. به او گفتم با تو کاری نداریم و فقط می خواهیم که در دامداری کمی آب به صورتت بزنی ولی وسوسه های شیطانی باعث شد نقشه ای را که در سر داشتیم اجرا کنیم.

زن جوانی که شبانه و هنگام رفتن به منزل به وسیله یک راننده شیطان صفت ربوده شده است و به بیابان‌های جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران کشانده شده است و مورد تعرض قرار

چطور دستگیر شدی؟

ما در اطراف شهریار باغ داریم. سر زمین کشاورزی بودم که پلیس به سراغم آمد و دستگیرم کرد.

زنی که از دست یک متجاوز رها شده است بود از ۲ نفری کمک خواست که آن‌ها هم به او تجاوز کردند

می دانستی همدستت بازداشت شده است است؟

شنیده بودم، ولی چون بابک دو سال قبل در یک تصادف مقصر آشنا شده است بود، تصور کردم به خاطر پرونده تصادف بازداشت شده است است .چون فکرنمی کردیم شناسایی شویم.

سابقه داری؟

بله، یکبار به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل بازداشت شدم.درآن پرونده، پسرعمویم در جریان یک درگیری کشته شد که من هم چون در آن درگیری بودم، دستگیر و بعد ازمدتی آزاد شدم.اما باورکنید به شدت پشیمانم!

دو متهم درحال حاضر در اختیار پلیس آگاهی قراردارند وتلاش جهت دستگیری راننده فراری پراید نیز ادامه دارد.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | بیابان | راننده | دامداری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs