ceinture انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

ceinture: انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص به چه موضوعی می‌خندید؟

شنیده ها حاکی از آن است که تصویری که از خندیدن محمود احمدی نژاد در جلسه شنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، لحظه تصویر العمل او به پرسش و اعتراض احمد تو

احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص به چه موضوعی می‌خندید؟

احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص به چه موضوعی می خندید؟

عبارات مهم : احمد توکلی

شنیده ها حاکی از آن است که تصویری که از خندیدن محمود احمدی نژاد در جلسه شنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، لحظه تصویر العمل او به پرسش و اعتراض احمد توکلی بوده است.

بر اساس شنیده ها احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه گذشته مجمع تشخیص به محمود احمدی نژاد معترض می شود و از او می پرسد که شما به چه دلیلی دو قوه نظام را زیر پرسش بردید که احمدی نژاد با لبخند می گوید جلسه را ادامه دهید.

احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص به چه موضوعی می‌خندید؟

محمود احمدی نژاد و نزدیکانش طی هفته های اخیر اتهامات مختلفی را علیه مقامات ارشد نظام مطرح کرده اند. از جمله اینکه حمید بقایی معاون سابق او مدعی شده است که تعدادی سکه را در وقت دولت گذشته به مقامات نظام داده است البته آنان این ادعای بقایی را تکذیب کرده اند.

اعتمادآنلاین

شنیده ها حاکی از آن است که تصویری که از خندیدن محمود احمدی نژاد در جلسه شنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، لحظه تصویر العمل او به پرسش و اعتراض احمد تو

واژه های کلیدی: احمد توکلی | احمدی نژاد | حمید بقایی | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs